tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với công nhân, thuỷ thủ tàu HC.15 cảng Hải Phòng (30-5-1957)
Thành phố Hải Phòng có hải cảng, hằng ngày có nhiều khách quốc tế, tiếp xúc với nhiều người trên thế giới. Trước hết phải nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân. Cảng của chúng t…