tennguoidepnhat.net
Nói chuyện trong buổi chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ Tiệp Khắc (19-3-1957)
Khi các đồng chí đến thǎm, nhân dân và Chính phủ Việt Nam vui mừng bao nhiêu thì hôm nay, lúc các đồng chí sắp đi về, chúng tôi càng quyến luyến bấy nhiêu. Điều đó rất tự nhiên vì nhân dân hai nước…