tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân dịp 1-5 (1-5-1957)
Thưa đồng bào yêu quý, Hôm nay, nhân dân ta cùng với nhân dân lao động thế giới vui vẻ chúc mừng 1-5 trong bầu không khí thắng lợi. Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân do Liên X…