tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (15-6-1957)
Thưa các vị đại biểu, Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi đến các vị đại biểu và nhân dân Hà Tĩnh lời chào thân ái. Tôi có mấy ý kiến phát biểu cùng các vị đại biểu: Trong mấy năm kháng c…