tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Tĩnh (15-6-1957)
Các đồng chí cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, Các đồng chí đoàn viên, tất cả các đồng chí bộ đội, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi đến các đồng chí lời chào thân ái. Nhân dịp này, Bác …