tennguoidepnhat.net
Thư gửi thiếu nhi Liên Xô (17-7-1957)
Thân gửi các cháu nam nữ thiếu nhi Liên Xô bé nhỏ của Bác, Toà soạn tờ báo của các cháu yêu cầu Bác viết cho các cháu một vài dòng. Bác vui lòng thực hiện yêu cầu đó. Từ Việt Nam xa xôi, các bạn th…