tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu trong lễ đón tiếp tại sân bay Vácsava (Ba Lan) (21-7-1957)
Hai nước Việt Nam và Ba Lan tuy xa cách nhau muôn dặm nhưng lòng chúng ta rất gần gũi nhau vì chúng ta đều chung một mục đích là xây dựng chủ nghĩa xã hội và giữ gìn hoà bình thế giới. Mối tình đoà…