tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu trong lễ đón tại sân bay Praha (Tiệp Khắc) (17-7-1957)
Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến, Thưa đồng chí Thủ tướng kính mến, Các đồng chí và các bạn thân mến, Tôi vô cùng vui sướng được tới thǎm nước Tiệp Khắc anh em theo lời mời của đồng chí Chủ tịch Dap…