tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu ở sân bay thủ đô Tirana (Anbani) (9-8-1957)
Thưa đồng chí Chủ tịch thân mến, Các bạn, Các đồng chí thân mến, Nhận lời mời của đồng chí Chủ tịch Hatgi Lêsi, hôm nay, tôi vô cùng vui sướng được đến đây với các bạn, mang tới nhân dân Anbani anh…