tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn trong tiệc chiêu đãi ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) (10-7-1957)
Thưa đồng chí Uỷ viên trưởng thân mến, Thưa các đồng chí, Hôm nay, chúng tôi rất sung sướng được đón tiếp các đồng chí ở đây và rất cám ơn các đồng chí đã đến dự đông đủ. Tuy chúng tôi đến Thủ đô B…