tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn trong tiệc chiêu đãi Chủ tịch Dapôtốtxki (20-7-1957)
Hôm nay chúng tôi rất sung sướng được đón tiếp các đồng chí và các bạn ở đây sau mấy ngày đi thǎm nước Cộng hoà Tiệp Khắc. Tuy thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã được trông thấy đất nước tươi đẹp củ…