tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn đọc tại lễ đón tiếp ở sân bay Buđapét (Hunggari) (1-8-1957)
Tôi rất vui mừng hôm nay gửi tới nhân dân Hunggari lời chào anh em của nhân dân Việt Nam. Nhân dân nước chúng tôi đã luôn luôn theo dõi với một cảm tình nồng nhiệt cuộc đấu tranh của nhân dân Hungg…