tennguoidepnhat.net
Đáp từ trong buổi chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội Anbani (10-8-1957)
Tôi xin thành thật cảm ơn sự đón tiếp thắm thiết của các đồng chí đối với chúng tôi và qua chúng tôi, cũng là đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong cuộc Đại chiến thế giới thứ hai, nhân dân Việ…