tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn nhân lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2-9-1957)
Thưa đồng bào yêu quý, Nhân dịp ngày Quốc khánh lần thứ 12, tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái chào mừng: – Đồng bào cả nước và kiều bào nước ngoài, – Cán bộ và đồng bào miền Na…