tennguoidepnhat.net
Điện gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Miến Điện (19-8-1957)
Được tin các Ngài đến thǎm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chúng tôi, tôi rất sung sướng. Nhân dịp này, tôi xin tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh các Ngài, tôi chắc rằng tình hữu nghị sẵn có giữa nhân …