tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập của Vương quốc Khơme (12-11-1957)
Nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập của Vương quốc Khơme, thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi Quốc vương và Hoàng hậu lời chào mừng nồng nhiệt …