tennguoidepnhat.net
Thư gửi ông Nguyễn Sinh Thoán (13-1-1958)
Thân ái gửi em Nguyễn Sinh Thoán, Được tin chú Xơơng vừa qua đời, anh rất lấy làm thương tiếc. Anh gửi thư này chia buồn cùng các em. Chào thân ái Ngày 13 tháng 1 nǎm 1958 HỒ CHÍ MINH &#8212…