tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với đồng bào tại sân bay Gia Lâm trước khi đi thǎm Ấn Độ và Miến Điện (4-2-1958)
Hôm nay, nhận lời mời của Chính phủ nước Ấn Độ anh em và Chính phủ nước Miến Điện anh em, tôi cùng cụ Phan Kế Toại, các đồng chí Hoàng Minh Giám, Phạm Hùng, Phan Anh sang thǎm nước Ấn Độ và nước Mi…