tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu ở sân bay Gia Lâm khi đi dự lễ kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười về (21-12-1957)
Tôi xin cảm ơn các vị đã đón tôi thân mật và nồng nhiệt. Tôi và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười. Đây là một cuộc kỷ niệm rất to lớn chưa từng …