tennguoidepnhat.net
Điện mừng Đại hội nhân dân Á -Phi (27-12-1957)
Thay mặt nhân dân Việt Nam là một thành viên trong đại gia đình nhân dân các nước Á – Phi, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng nhiệt liệt tới Đại hội nhân dân Á – Phi họp giữa lúc các …