tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Trường Công an Trung ương (28-1-1958)
Bác thay mặt Đảng và Chính phủ hỏi thǎm sức khoẻ các cô các chú. Các cô các chú có tham gia chống hạn không? Bác khen các cô các chú học sinh, cán bộ hướng dẫn và anh chị em phục vụ cơm nước. Bây g…