tennguoidepnhat.net
Thư gửi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 335 (28-3-1958)
Thân ái gửi toàn thể các cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn 335, Bác rất vui lòng được đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo rằng sau khi học tập nghị quyết của Trung ương và Tổng quân uỷ, toàn thể các cán bộ và…