tennguoidepnhat.net
Lời từ biệt tại sân bay Bǎnggalo (Ấn Độ) (12-2-1958)
Thưa ông Thủ hiến, Thưa các bạn, anh em chị em và các cháu thân mến, Chúng tôi rất cảm ơn cuộc đón tiếp nhiệt liệt của các bạn. Tôi sung sướng chuyển đến các bạn lời chúc mừng hữu nghị nhất của nhâ…