tennguoidepnhat.net
Đáp từ trong buổi tiệc do Tổng thống Praxát chiêu đãi (6-2-1958)
Thưa Tổng thống Ragiǎngđra Praxát kính mến, Thưa Thủ tướng Giaoaháclan Nêru kính mến, Thưa các vị, Chúng tôi xin thật lòng cảm ơn Tổng thống Ragiǎngđra Praxát về những lời chúc mừng tốt đẹp và hữu …