tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (7-2-1958)
Thưa các vị, Nhân dịp đi thǎm nước Ấn Độ tươi đẹp, hôm nay chúng tôi rất sung sướng được gặp các vị. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị đón tiếp chúng tôi một cách thân mật. Tôi xi…