tennguoidepnhat.net
Vị lãnh tụ bình dị
Sau chặng đường dài, hơn ba mươi nǎm, dấu chân Người in trên 25 quốc gia của thế giới đầy biến động trong những nǎm đầu của thế kỷ 20. Ngày 28/01/1941, Bác Hồ dừng chân bên cột mốc 108, lòng bồi hồ…