tennguoidepnhat.net
Thư gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình (24) (16-8-1958)
Kính gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình, Trong tình hình hiện nay, Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hoà bình họp là rất hợp thời. Nhân dịp Đại hội, tôi thân ái gửi lời chào các đại biểu.…