tennguoidepnhat.net
Thư gửi anh em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ (7-1958)
Thân ái gửi: Các anh em thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, Nhân ngày 27 tháng 7, thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi thân ái gửi lời thǎm các gia đình liệt sĩ, các anh em thương binh, bệnh…