tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với cán bộ, đồng bào miền Nam tập kết ở Hà Đông (10-5-1958)
Cán bộ và đồng bào miền Nam ra Bắc tập kết, hẳn ai cũng nhớ tới quê hương. Tình cảm ấy rất chính đáng. Nhưng mỗi người chúng ta có hai gia đình: gia đình riêng, nhỏ và đại gia đình là Tổ quốc. Cuộc…