tennguoidepnhat.net
Điện chia buồn về việc nhà bác học Pháp Giôliô Quyri từ trần (15-8-1958)
Kính gửi Viện Hàn lâm nước Pháp, Tôi vô cùng đau đớn nhận được tin giáo sư Giǎng Phrêđêrích Giôliô Quyri, nhà bác học nổi tiếng của nước Pháp trong Viện Hàn lâm nước Pháp, vừa từ trần. Giáo sư đã h…