tennguoidepnhat.net
Chúc mừng đồng chí Tôn Đức Thắng thọ 70 tuổi (20-8-1958)
Thưa lão đồng chí, Hôm nay, chúng tôi rất sung sướng chúc mừng đồng chí 70 tuổi. Thưa các đồng chí, Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người con rất ưu tú của Tổ quốc, suốt 50 nǎm đã không ngừng hoạt độ…