tennguoidepnhat.net
Thư gửi công nhân, chiến sĩ, nhân viên xưởng may 10, Cục quân nhu (24-2-1959)
Thân ái gửi công nhân, chiến sĩ, nhân viên và cán bộ Xưởng may 10 Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần, Bác rất vui lòng các cô các chú có tiến bộ khá về Đoàn kết thân ái, Liên tục thi đua, Cải tiến kỹ t…