tennguoidepnhat.net
Thơ chúc mừng nǎm mới (1959) (1-1-1959)
Chúc mừng đồng bào nǎm mới, Đoàn kết thi đua tiến tới, Hoàn thành kế hoạch ba nǎm, Thống nhất nước nhà thắng lợi. HỒ CHÍ MINH ——————————&…