tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với thiếu nhi Việt Nam ở Mátxcơva (11-2-1959)
Tết bây giờ khác trước rồi. Mùa xuân của chúng ta không phải là ba tháng mà dài hơn. Gia đình, họ hàng của ta cũng đông hơn trước rất nhiều vì gia đình ta là gia đình cộng sản chủ nghĩa. Bác không …