tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu tại lễ phong quân hàm cho các cán bộ cao cấp trong quân đội (22-12-1958)
Thưa các vị, Các đồng chí, Hôm nay, Chính phủ trao quân hàm cho các đồng chí cấp tướng, đại tá và thượng tá. Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, chào mừng thành tích tốt đẹp của quân đội ta.…