tennguoidepnhat.net
Điện mừng ngày Tuynidi tuyên bố độc lập (29-3-1959)
Kính gửi Tổng thống Buốcghiba, Nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba ngày Tuynidi tuyên bố độc lập, thay mặt Chính phủ, nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi hân hạnh gửi đến Ngài…