tennguoidepnhat.net
Bài nói với cán bộ và công nhân công trường Đèo Nai, Cẩm Phả (30-3-1959)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về thǎm các cô, các chú và cảm ơn các đồng chí chuyên gia Liên Xô công tác tại khu mỏ. Trước hết, Bác khen ngợi những cố gắng của cán bộ và công nhân mỏ tr…