tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị cán bộ công đoàn (14-3-1959)
Bác thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ thǎm sức khoẻ các cô, các chú và chúc Hội nghị đạt nhiều kết quả. Hôm nay, Bác nói tóm tắt về nhiệm vụ công đoàn. Nhiệm vụ của công nhân và công đoàn hiện na…