tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào, bộ đội, cán bộ châu Điện Biên (7-5-1959)
Nhân dịp vui mừng kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày thành lập Khu tự trị, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ gửi lời thân ái chào mừng đồng bào các dân tộc, toàn thể bộ đội và cán bộ châu Điện …