tennguoidepnhat.net
Bài nói tại đại hội lần thứ hai Hội nhà báo Việt Nam (34) (16-4-1959)
Bác thay mặt Đảng và Chính phủ đến thǎm các đồng chí. Là một người có nhiều duyên nợ với báo chí, Bác nêu vài ý kiến giúp các cô, các chú tham khảo: Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những ngư…