tennguoidepnhat.net
Xem Viện bảo tàng cách mạng (4-7-1959)
Các em tiểu học sinh đến xem Viện bảo tàng Lỗ Tấn. Đễn chỗ trưng bày những quyển sổ tay của Lỗ Tấn, quyển nào cũng rất sạch sẽ chỉnh tề. Cô giáo giới thiệu một cách hiền lành: “Các em thử so …