tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của báo Tin tức Mátxcơva nhân dịp ngày Quốc khánh (2-9) 12-9-1959
Hỏi: Độc giả báo chúng tôi sẽ rất vui mừng được biết ý kiến của Chủ tịch về giai đoạn hiện nay của sự phát triển kinh tế và vǎn hoá của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chủ tịch có thể nói cho chúng…