tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (6-10-1959)
Thưa đồng chí Chủ tịch A. Davátxki kính mến, Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan, Thưa các đồng chí và các bạn, Hôm nay, chúng ta rất sung sướng được đón tiếp đồng c…