tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn chào mừng Chủ tịch A.Davátxki và Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (6-10-1959)
Thưa đồng chí Chủ tịch Davátxki kính mến, Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan anh em, Hôm nay, nhân dân Việt Nam vô cùng sung sướng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch v…