tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc (14-9-1959)
Trước hết, Bác hỏi thǎm sức khoẻ các chú và mong các chú làm việc ở Hội nghị cho tốt. Các chú đều biết Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước; có đất và có nước, thì mới …