tennguoidepnhat.net
Tiêu chuẩn của người đảng viên (9-12-1959)
Hiện nay các chi bộ (ở các xí nghiệp, công trường, cơ quan, bộ đội, trường học, nhà thương, khu phố, nông thôn…) đều đang chấp hành chỉ thị của Trung ương về công việc phát triển Đảng. Để đạt…