tennguoidepnhat.net
Thơ mừng nǎm mới (1-1-1960)
Mừng Nhà nước ta 15 Xuân xanh! Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ! Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua, Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chúc đồng bào ta bền bỉ đấu tranh, Thành đồng miền Nam vững bền…