tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ Kiến An (18-1-1960)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc nǎm mới đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh nhà. Nhân dịp này, Bác nói chuyện về mấy vấn đề sau đây: Hiện nay, toàn Đảng và toàn dân ta có 2 nhiệm…