tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Ninh (20-2-1960)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái đến thǎm đồng bào các dân tộc, bộ đội, công an, dân quân và cán bộ, các cháu thanh niên và nhi đồng tỉnh nhà. Bác gửi lời thân ái hỏi thǎm bà con Đ…