tennguoidepnhat.net
Không để một khe hở (11-2-1960)
Mỗi tháng, báo Nhân dân nhận được hàng nghìn thư của bạn đọc từ các nơi gửi đến. Hầu hết là thư góp ý kiến về công việc chung, thư hỏi việc riêng chỉ là số ít. Thật là một điều mới mẻ và tốt đẹp. Đ…